Khảo sát thực tế Hồ chứa nước Rôn

Ngày 19/12, đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính và UBND huyện Bắc Trà My đã khảo sát thực tế tại Hồ chứa nước Rôn, huyện Bắc Trà My.

Đề xuất dự án Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số (ADB1)

Sáng 07/12, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp chuẩn bị đề xuất dự án Nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số (ADB1). Đoàn công tác do ông Hoàng Văn Xô, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Ủy ban Dân tộc, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án ADB1, làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trong tỉnh; UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng Nhà máy sản xuất sợi chỉ Tây An

Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng Nhà máy sản xuất sợi chỉ Tây An của Công ty TNHH Sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam.

ƯU TIÊN HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HTX

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh đã đi vào thực tế.

Chiều ngày 28/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các cơ quan, UBND huyện Đại Lộc tổ chức buổi kiểm tra, nghiệm thu đối với dự án Nuôi cá lồng bè tại Hồ chứa nước Khe Tân của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Chánh, huyện Đại Lộc được hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và và đồng chí Ngô Tấn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì cuộc họp.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn