Quảng Nam: Động lực nào cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2023?

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam được nhận định gồm 3 động lực chính đó là: đẩy mạnh đầu tư, phát triển công nghiệp và kích cầu tiêu dùng. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy cả ba động lực tăng trưởng nêu trên để đạt mục tiêu cao nhất.

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2021 đạt 95 - 100%

Hôm qua 3.8, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp bàn biện pháp đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 2021 đạt 95 - 100%

Hôm qua 3.8, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp bàn biện pháp đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Các giải pháp tiếp tục phòng chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hiện nay

Những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Chính quyền Quảng Nam liên tục gửi công văn yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân để đạt 100% kế hoạch vốn khi kết thúc niên hạn.

Chính sách phải nhất quán, quyết định phải nhanh chóng, kịp thời - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình KT-XH và quyết toán ngân sách nhà nước, chiều 15/6.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn