Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi thư chúc mừng nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày 13/10 - ngày tôn vinh Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có “Thư chúc mừng” gửi đến các doanh nhân, doanh nghiệp xứ Quảng. Nội dung thư là sự ghi nhận, tri ân và đánh giá cao trách nhiệm, vai trò và những đóng góp quan trọng của các doanh nhân cho cộng đồng xã hội trong thời gian qua.

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn

Đó là chủ đề chính của hội thảo “Nâng cao giải pháp thúc đẩy nguồn vốn cho doanh nghiệp cơ hội tiếp cận Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Sở KH&ĐT Quảng Nam tổ chức sáng nay 4.12.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn