Khai mạc "Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP"

Sáng ngày 16.7, tại Tp Tam Kỳ, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNNVV tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP"

Việt Nam và AEC 2015

Cuộc hội nhập mang tên “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)” vào năm 2015 đã cận kề mà tại Việt Nam, dường như nó vẫn chưa thu hút được sự chú ý thích đáng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

Họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2014 mới

So với quy định cũ, Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng tại một số quy định về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ở ba giai đoạn: chuẩn bị và triệu tập họp ĐHĐCĐ; tiến hành họp Đại hội ĐHĐCĐ; thông qua quyết định họp ĐHĐCĐ.

Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Với ý nghĩa ghi nhận những thông tin về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) được xem là “giấy khai sinh” và cũng là cơ sở pháp lý cho những hoạt động phát sinh sau này của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014: Những thay đổi quan trọng đối với công ty cổ phần (Phần 2)

Luật Doanh nghiệp 2014 đã tiếp thu những quy định tiến bộ tại Luật Doanh nghiệp 2005 và bổ sung nhiều quy định mới.

Luật Doanh Nghiệp 2014: Những thay đổi quan trọng (phần I)

Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, quy định rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP: Một số điểm mới về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và công tác trọng tâm năm 2015

Sáng ngày 29/12, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Quảng Nam (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và công tác trọng tâm năm 2015.

Luật mới siết DNNN, mở cho DN tư nhân

Với các Luật mới, trong khi doanh nghiệp khối tư nhân được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, thì doanh nghiệp nhà nước lại chỉ được hoạt động trong 4 lĩnh vực.

Xây dựng cơ chế chinh sách: Cần quan tâm nhiều hơn đến DNNVV

Cùng với Dự thảo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đang được thảo luật sôi nổi tại Quốc hội, nhiều doanh nghiệp (DN) nội đang cảm nhận dường như các chính sách, cơ chế ưu đãi dành cho DN đang “thiên vị” các DN lớn, đặc biệt là các DN FDI. Trong khi đó, một lực lượng lớn các DN trong nước, mà phần lớn là các DNNVV đang trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn