Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-KTN ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Thông báo hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/6/2023, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác 1181) đã ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác 1181 tại Quyết định số 63/QĐ-TCT.

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn số 3132/UBND-KGVX ngày 23/5/2023 về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (DA: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Hợp tác xã Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Xây dựng đô thị Quảng Nam đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

Mời quan tâm thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

Tài liệu Diễn đàn "Kết nối – Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số"

- Thời gian: Vào lúc 13h45 ngày 23/12/2022 (Thứ sáu). - Địa điểm: Hội trường Tam Thanh, Khách sạn Mường Thanh, số 351A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp nhận công chức, viên chức vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

Ngày 20/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ban hành Thông báo số 116/TB-SKHĐT về việc tiếp nhận công chức, viên chức vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn