Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 151 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
05/2023/TT-BXD 01/08/2023 Đang có hiệu lực
270-KH/TU 20/04/2023 Đang có hiệu lực
29-NQ/TU 11/04/2023 Đang có hiệu lực
39B/QĐ-BKHĐT 14/01/2022 Đang có hiệu lực
VBTT/12 26/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/11 24/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/10 17/09/2021 Đang có hiệu lực
VB TT/09 16/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/08 16/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/06 15/09/2021 Đang có hiệu lực

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn