Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
29-NQ/TU 11/04/2023 Đang có hiệu lực
VBTT/12 26/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/11 24/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/10 17/09/2021 Đang có hiệu lực
VB TT/09 16/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/08 16/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/06 15/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/07 15/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/05 09/09/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/04 31/08/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/03 12/08/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/02 03/08/2021 Đang có hiệu lực
VBTT/01 13/07/2021 Đang có hiệu lực

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn