Số ký hiệu VBTT/04
Trích yếu Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lĩnh vực Văn bản tuyên truyền
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Người ký
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày có hiệu lực 31/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số ký hiệu: VBTT/04
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

Văn bản liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn